Nhạc phim Hongkong Chí Tôn Vô Thượng 1991

0 Comments
Nhạc phim Hongkong Chí Tôn Vô Thượng 1991Nhạc trong phim Hongkong Chí Tôn Vô Thượng 1991 (Hong Kong Casino Raiders II) do Lưu Đức Hoa (Andy Lau) trình bày, ca sĩ Lâm Nhật …

Diel casino bonus: